PASSEND
ADVIES

We leven in een gebouwde omgeving die door mensen is vormgegeven. In veel gemeenten is welstandszorg een onderdeel van de Omgevingsvergunning.

>> meer informatie

De opvattingen over de taak van welstandszorg lopen sterk uiteen. Maatschappelijke ontwikkelingen en zeker ook wettelijke veranderingen ten aanzien van welstand of liever gezegd Ruimtelijke Kwaliteit spelen daarbij een rol. Vanwege het Besluit Omgevingsrecht, dat een aanzienlijke verruiming geeft aan vergunningsvrij bouwen, is maatwerk veel meer dan voorheen van groot belang.

Het antwoord hierop is Omgevingadvies B.V., een professionele en marktgerichte organisatie, onder leiding van Ir. Dave Ellens (architect – adviseur). Omgevingadvies B.V. zal zich ondermeer richten op de veranderde rol van welstandszorg in een vorm waarin flexibel en transparant maatwerk wordt geleverd ten aanzien van ontwikkelingen binnen onze leef-, woon- en werkomgeving.

De ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk element evenals de maatschappelijke en bestuurlijke invalshoek

– DAVE ELLENS

ONZE DIENSTEN

RUIMTELIJKE KWALITEIT

In het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van een gemeente is het welstandstoezicht het ‘vangnet’. Het vangnet hangt echter nauw samen met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat de gemeente voert.

> meer informatie

DE ADVISERING VAN DE COMMISSIE

Evenals het welstandsbeleid moet de uitvoering van dat beleid, klantgerichter worden. Transparante procedures en vooraf geformuleerde beoordelingscriteria zijn belangrijke middelen hierbij.

> meer informatie

DE WELSTANDSNOTA

In een gemeentelijke welstandsnota worden de aspecten en de daarbij behorende criteria aangegeven waaraan de commissie de plannen beoordeelt.
 

> meer informatie

ONS WERK

Zie hier een selectie van ons werk.

Meer weten?

Neem gerust contact op!

Heb je vragen of wil je gewoon meer weten? Bekijk de contact pagina voor meer info!