Omgevingadvies B.V.

Omgevingadvies B.V.

Uw adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit.
De professionele marktgerichte organisatie die zich richt op de onder andere de veranderende rol van
welstands-, en monumentenzorg.
Wij bieden u passend advies!

Omgevingadvies B.V.

Omgevingadvies B.V.

Uw adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit.
De professionele marktgerichte organisatie die zich richt op de onder andere de veranderende rol van
welstands-, en monumentenzorg.
Wij bieden u passend advies!

Omgevingadvies B.V.

Omgevingadvies B.V.

Uw adviseur voor de Ruimtelijke Kwaliteit.
De professionele marktgerichte organisatie die zich richt op de onder andere de veranderende rol van
welstands-, en monumentenzorg.
Wij bieden u passend advies!

Organisatie

Veel gemeenten hebben maken gebruik van welstandszorg/ Ruimtelijke Kwaliteitszorg. De huidige welstandszorg is vaak niet meer toegesneden op de wensen van de individuele gemeenten. De opvattingen over de taak van welstandszorg lopen sterk uiteen. Maatschappelijke ontwikkelingen en zeker ook wettelijke veranderingen ten aanzien van Ruimtelijke Kwaliteit spelen daarbij een rol.

LEARN MORE

Werkwijze

Naast welstand zal Omgevingadvies B.V. een breed taakveld bedienen. Met behulp van gekwalificeerde en flexibel inzetbare adviseurs op het gebied van stedenbouw, beeldkwaliteit, landschap, architectuur, beleidsstukken, inrichting openbare ruimte en monumenten, garandeert Omgevingadvies B.V. de continuïteit.

LEARN MORE

Ruimtelijke kwaliteit

In het ruimtelijk kwaliteitsbeleid van een gemeente is het welstandstoezicht het ‘vangnet’. Het vangnet hangt echter nauw samen met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid dat de gemeente voert. Het proces begint dan ook bij het opstellen van een welstandsnota met een inventarisatie van het lokale ruimtelijk kwaliteitsbeleid en een analyse van de consequenties daarvan.

LEARN MORE

Het laatste nieuws

maart 16, 2015
Nieuw type hoogspanningsmasten

Op 4 december 2014 is er een welstandspresentatie hoogspanningsmasten Wintrack II, Zuid-West 380kV gehouden met…

maart 16, 2015
Herijking monumenten

Omgevingadvies vertegenwoordigt de gemeentelijke monumentencommissie van de gemeente Halderberge. De gemeenteraad van de gemeente Halderberge…

maart 16, 2015
Nieuw type hoogspanningsmasten

Op 4 december 2014 is er een welstandspresentatie hoogspanningsmasten Wintrack II, Zuid-West 380kV gehouden met…

maart 16, 2015
Herijking monumenten

Omgevingadvies vertegenwoordigt de gemeentelijke monumentencommissie van de gemeente Halderberge. De gemeenteraad van de gemeente Halderberge…

Het laatste nieuws

Regelement Omgevingadvies

    omgevingadvies project
    omgevingadvies project
    omgevingadvies project